Uitnodiging algemene ledenvergadering DHRC 13 december 2023

📁 DHRC 🕔22.november 2023
Uitnodiging algemene ledenvergadering DHRC 13 december 2023

Het bestuur van de DHRC nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 13 december 2023 bij het Van der Valkhotel De Witte Bergen, Rijksweg 2 Laren, 3755 MV Eemnes.

Inloop: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter ​
2. Vaststellen van de agenda​
3. Ingekomen stukken ​
4. Notulen algemene ledenvergadering 13 december 2022*​
5. Verslagjaar 2022/2023​
6. Ledenbestand​
7. Financiële verantwoording boekjaar 2022/2023​
8. Verslag kascommissie en decharge bestuur​
9. Benoeming kascommissie​
10. Bestuursverkiezing​**
11. Goedkeuring reglement NK 2024***​
12. Voortgang beleidsplan periode 2020-2022​
13. Planning evenementen 2024​
14. Overige plannen 2024​
15. Begroting boekjaar 2023/2024​
16. Rondvraag​
17. Sluiting

Het bestuur stelt uw aanwezigheid bij de algemene ledenvergadering zeer op prijs. Geef uw aanwezigheid door aan onze contactpersoon leden, Els Weiler: contact@dhrc.nl.

Met vriendelijke groet,
Ronald Melieste
Voorzitter DHRC

*De notulen van de ALV van 13 december 2022, de financiële documenten van het afgelopen boekjaar en de begroting van het boekjaar 2023/2024 vindt u in het ledengedeelte van de DHRC-website onder ‘Mijn DHRC’.

**Penningmeester Jan Legerstee heeft te kennen gegeven te willen terugtreden uit het bestuur. Het bestuur stelt voor Gerben Remmelts te benoemen als bestuurslid.  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij secretaris@dhrc.nl.​
 
***Het reglement NK 2024 vindt u in het ledengedeelte van de DHRC-website onder ‘Mijn DHRC’.

Deel dit artikel

Vergelijkbare berichten