Reglementskwesties

Reglementskwesties

Als er onduidelijkheid is over de interpretatie van het reglement van een rally is de organisator daavan het eerste aanspreekpunt daarvoor. Ook wanneer de onduidelijkheid heeft geleid tot een verschil van inzicht tussen de deelnemer(s) en de organisator van een rally is het goed dit te melden aan de organisatie, zodat deze in een volgende versie van het reglement een duidelijker formulering kan gebruiken.

Daarnaast kent de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF) een reglementencommissie. Elke organisator die zijn rally onder auspiciën van de NHRF laat verrijden moet zijn reglement ruim voor aanvang van de rally laten beoordelen door de reglementencommissie op volledigheid en duidelijkheid. De commissie kan dan aanbevelingen doen of zelfs eisen stellen om het reglement aan te passen. En alleen wanneer het aan de voorwaarden voldoet zoals die door de NHRF zijn geformuleerd, krijgt de organisator een goedkeuringsnummer en mag zijn rally onder de vlag van de NHRF worden verreden. Daarnaast biedt de reglementencommissie aan organisatoren sjablonen voor een reglement en voor de beschrijving van kaartleessystemen, om zo te komen tot een voor de deelnemers zo duidelijk en eenduidige formulering van de wedstrijdregels.

We hebben als DHRC-bestuur besloten deze pagina in het leven te roepen om deelnemers de mogelijkheid te geven in het algemeen over reglementskwesties met elkaar te discussiëren en zo wellicht tot aanbevelingen te komen hoe regels in reglementen duidelijker en helderder verwoord kunnen worden. We zullen de discussies monitoren en niet schuwen onze mening te geven en, wanneer nodig, zullen we aan de reglementencommissie van de NHRF aanbevelingen doen. De ritmeester van de DHRC is tevens voorzitter van de reglementencommissie van de NHRF, dus de lijnen tussen de DHRC en de NHRF zijn ultrakort.

Deel dit artikel

Geen reacties

Nog geen reacties!

Er zijn op dit moment nog geen reacties op dit bericht. Bent u de eerste?

Reageer op dit bericht

<

*