Verzekering

ZOETERMEER-WOEKERPOLISDe DHRC heeft zich samen met nog zo’n 19 rallyorganisatoren aangesloten bij de NHRF, de Nederlandse Historische Rally Federatie . De NHRF heeft in overleg met zijn leden (rallyorganisatoren) een standaard reglement opgesteld en een aantal collectieve verzekeringen afgesloten.
Verzekeringen zijn een noodzakelijk kwaad, maar is ook een zaak die vooral goed geregeld moet worden. En dat begint bij u als deelnemer aan een van onze evenementen. U bent volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht uw auto te verzekeren. En kijkt u dan ook goed naar de verzekeringsvoorwaarden. Staan hier beperkingen in, zoals:

 • U wilt een simpele KLIP van de DHRC rijden, maar mag u regelmatigheidsrally’s rijden?
 • U wilt de Rally van de Grensstreek rijden, maar mag u buiten Nederland rijden?
 • U wilt de STAR Rally met een lengte van 400 kilometer  rijden, maar beperkt uw polis uw rit tot een lengte van 250 kilometer?
 • Mag uw zoon van 18 jaar tijdens een regelmatigheidsrally rijden, of geldt de polis tijdens regelmatigheidsrally’s alleen wanneer de bestuurder 23 jaar of ouder is?

Dit zijn zo maar een paar voorbeelden.

Verder verplichten de lokale of provinciale overheden de organisatoren van onze regelmatigheidsrally’s,  voor afgifte van een vergunning,  een secundaire WAM polis af te sluiten. De reden hiervan is, dat, als de deelnemer zijn WAM niet op orde heeft en de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaalt, de organisator hierop wordt aangesproken.  De NHRF heeft voor al zijn aangesloten leden (rallyorganisatoren) hiervoor een polis via Profin bij Marsh Verzekeringen afgesloten. De polis is door hen voor 100%  bij Achmea ondergebracht. René van der Borch tot Verwolde van Profin uit Amersfoort heeft deze polis voor de NHRF geregeld en sponsort de NHRF door de premie voor ons voor te financieren. Onze dank daarvoor, want de kas van de NHRF is nog niet voorzien van het benodigde kapitaal.

Profin

 

 

 

Is alles nu helemaal gedekt? Nee, er zijn uitzonderingen:

 • U denkt handig te zijn en sluit helemaal geen verzekering af. De secundaire verzekering vangt u wel op. Nee: geen primaire dekking, dan ook geen secundaire dekking en u krijgt de volledige rekening   gepresenteerd.
 • Schade en gevolgschade tussen voertuigen van deelnemers onderling valt ook niet onder deze secundaire polis! Hiervoor bent u dus geheel afhankelijk van uw eigen WAM-verzekering.
 • Schade aan bestrating en wegdek is ook uitgezonderd van de secundaire polis.
 • Schade aan circuits, zoals gras , tribunes, baanafscheidingen, hekken en dergelijke zijn ook niet verzekerd.

Dit is slechts een verkorte weergave. De tekst van de polis is bindend.

Collectieve ongevallenverzekering

Het bestuur van de NHRF-bestuur  heeft in samenspraak met de leden (rallyorganisatoren) besloten om ook een collectieve ongevallenverzekering voor alle deelnemers af te sluiten. Deze vergoedt:

 • €25.000 bij overlijden of
 • €25.000 bij blijvende invaliditeit.

De collectieve ongevallenverzekering is alleen geldig tijdens evenementen die onder de auspiciën van de NHRF zijn georganiseerd. De verzekering geldt:

 • bij een botsing of aanrijding
 • bij in- of uitstappen
 • bij het tanken
 • bij het uitvoeren van noodreparaties
 • bij hulpverlening van andere weggebruikers

U bent altijd verplicht veiligheidsgordels te dragen.
Ook dit is slechts een verkorte weergave, de tekst van de polis is bindend.