Over de DHRC

In de DHRC zijn de meeste klassieke rijders en navigatoren verenigd. Op persoonlijke titel is een aantal rallyorganisatoren (vanzelfsprekend!) ook lid van de DHRC. Op haar beurt zijn DHRC-bestuursleden weer vertegenwoordigd in de overkoepelende Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF), die ervoor zorgt dat deze tak van sport mogelijk blijft. Een goede relatie met de overheid is noodzakelijk, want voor elk evenement zijn gemeentelijke en provinciale vergunningen nodig.
logo groot

Onderlinge gezelligheid komt natuurlijk ook tot uiting in het kampioenschap. Uw resultaten tijdens een rally tellen mee in de tussenstand en aan het eind van het seizoen is er iemand de beste. Die wordt gelauwerd tijdens de DHRC Club Challenge, de traditionele afsluiting van het rallyseizoen, die overigens weer meetelt voor het DHRC clubkampioenschap. Gedurende het hele jaar is er een aantal (één- en meerdaagse) rally’s, die worden verreden onder auspiciën van de NHRF, die meetellen voor het Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s, kortweg NK. Er zijn evenementen in alle jaargetijden en met wisselende karakteristieken, zodat iedereen die evenementen kan kiezen die hem het meest liggen.

Daarnaast tellen de resultaten die deelnemers behalen tijdens KLIP’s en de DHRC Club Challenge mee voor het DHRC clubkampioenschap.

De DHRC is een vereniging met ruim 600 leden en heeft een bestuur van zes bestuursleden. Wilt u nog méér weten, spreek dan gerust één van de (bestuurs)leden aan voor meer informatie of sfeerindrukken. U kunt ons altijd bereiken via de telefoonnummers die op de website staan of via e-mail aan contact@dhrc.nl.

Op Facebook zijn we ook te vinden, met allerlei leuke impressies, foto’s en verhalen.

De DHRC in het kort:

  • is een vereniging van rijders en navigatoren die rally’s rijden met klassieke auto’s;
  • is een club met ruim 600 enthousiaste en betrokken leden;
  • organiseert elk jaar het Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s en haar eigen clubkampioenschap;
  • heeft contactavonden voor leden en geïnteresseerden;
  • organiseert vier keer per jaar een ‘KLIP’ met minikaartleescursus;
  • organiseert elk jaar enkele eendaagse kaartleescursussen;
  • organiseert jaarlijks aan het eind van het rallyseizoen de DHRC Club Challenge,  met de prijsuitreiking voor de winnaars van het Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s en van het DHR Clubkampioenschap;
  • heeft een eigen rally magazine, dat vier keer per jaar verschijnt en een eigen website, www.dhrc.nl;
  • stuurt regelmatig nieuwsbrieven met actuele informatie;
  • is tevens belangenbehartiger voor de leden richting organisatoren en de overheden.

Als u klassieke rally’s leuk lijkt en er kennis mee wilt maken is de DHRC voor u een gewaardeerde club, waar u zich snel thuis zult voelen.

Hoe word ik lid?

Lid worden gaat heel eenvoudig via het aanmeldingsformulier op deze website. Ruim zeshonderd enthousiaste rallyrijders gingen u voor. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 62,- per jaar. Dit is inclusief een abonnement op het eigen DHRC Rally Magazine. Wie na 1 juli lid wordt, betaalt voor het restant van dat jaar € 31,00.

Sta je op hetzelfde adres geregistreerd als een ander volwaardig lid, dan kun je voor € 39,50 per jaar gezinslid worden. Een gezinslid krijgt geen abonnement op het rally magazine. Na 30 juni is dit bedrag € 19,75 voor de rest van dat jaar.

Bij inschrijving dient het bedrag overgemaakt te worden op bankrekeningnummer  NL31ABNA0529697505, ten name van de penningmeester van de DHRC te Rijswijk (ZH).

Het verenigingsjaar van de DHRC loopt van 1 januari tot en met 31 december, dit in tegenstelling tot het boekjaar, dat van 1 november tot 31 oktober loopt.