Opzeggen van uw lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap

We vinden het erg jammer dat u erover denkt om uw lidmaatschap van de DHRC op te zeggen. Want dankzij u en andere leden kunnen wij op een effectieve manier uw belangen behartigen én u voordelen bieden.

Voor het opzeggen van uw lidmaatschap geldt het volgende:

  • U kunt opzeggen per e-mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@dhrc.nl) of per post (Ledenadministratie DHRC, van Zuylen van Nijeveltstraat 41, 2242 AJ Wassenaar). Graag vernemen wij de reden van uw opzegging.
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De DHRC hanteert een opzegtermijn van ten minste één maand voor het einde van het kalenderjaar. Indien een opzegging niet voor 1 december heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar.
  • U krijgt een bevestiging van uw opzegging via de mail. Wanneer wij geen e-mailadres van u hebben, ontvangt u de bevestiging per post.
  • Mocht u zich tijdens de opzegtermijn toch bedenken, dan kan de opzegging uiteraard weer ongedaan gemaakt worden door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie.

We bedanken u voor uw lidmaatschap van de DHRC en hopelijk tot ziens!

Deel dit artikel