Reglementen

reglementenDe DHRC is lid van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). Als gevolg daarvan worden alle evenementen van de DHRC zoals de KLIP’s en de DHRC Club Challenge, georganiseerd onder auspiciën van de NHRF. Dit houdt onder meer in dat het standaard reglement van de NHRF ook geldt voor de DHRC-evenementen. Dit reglement is bedoeld voor organisatoren die lid zijn van de NHRF en beschrijft waaraan zij met hun evenement moeten voldoen. Bent u toch geïnteresseerd in het standaard reglement van de NHRF, dan kunt u het hier op de site van de NHRF downloaden.

Ieder DHRC-evenement kent een eigen reglement, dat ongeveer een maand voor het verrijden van de betreffende rally wordt gepubliceerd op deze site. Het is gebaseerd op een standaard sjabloon dat de NHRF ter beschikking heeft gesteld aan alle aangesloten organisatoren. Afwijkingen van het sjabloon zijn met vet rood aangegeven, zodat iedere deelnemer direct weet wat afwijkend is van de standaard. Het reglement bevat alle organisatorische en technische aspecten die bij het evenement spelen.

Omdat het reglement wel érg lang is wordt hiervan een verkorte versie gemaakt, die de belangrijkste zaken bevatten, zoals

  • Namen van de belangrijkste personen van de organisatie;
  • Start- en finishlocatie;
  • Programma;
  • Route- en tijdcontroles;
  • Voorbeelden controlemateriaal;
  • Beschrijving kaartleessystemen.

Het uitgebreide reglement blijft echter in alle gevallen leidend.

Alle inschrijvers krijgen in de week voorafgaand aan het evenement een acceptatiebericht met in de bijlagen:

  1. De voorlopige startlijst;
  2. Het reglement van het evenement;
  3. Een verkorte versie van het reglement..

De documenten worden niet in gedrukte vorm aan de deelnemers ter beschikking gesteld. Zij dienen deze zelf af te drukken, te bestuderen en mee te nemen naar de rally.

Lachende agent

De DHRC organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s (NK). Meer gegevens hierover vindt u hier. Het reglement hiervoor kunt u hier downloaden.