KLIP’s

klipstraat 1 verkleindHet programma voor de KLIP’s ziet er in het algemeen als volgt uit.

Het programma kan vanwege de lengte van de rit of andere oorzaken aangepast worden.

10:30 – 12:30 uur: Documentencontrole
11:00 – 12:15 uur: Facultatieve minikaartleescursus voor de absolute beginners
12:15 – 12:30 uur: Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzetter
12:31 uur: Start eerste equipe in de Expertklasse, Moderne Expertklasse en aansluitend de Sportklasse, Moderne Sportklasse
12:31 uur: Start eerste equipe in de Tourklasse met daarop aansluitend de Moderne Tourklasse
15:15 – 16:00 uur: Geplande finish van alle deelnemers
16:00 – 16:30 uur: Mondelinge uitleg door de uitzetter
16:30 – 17:00 uur: Prijsuitreiking en afsluiting

Deelnemers kunnen voor hun starttijd wat eten. De lunch is facultatief en voor eigen rekening.

Wij zijn de Dutch Historic Rally Club. Dat houdt in dat we met historische auto’s rijden. Conform het standaard reglement van de NHRF worden alleen equipes met auto’s die gebouwd zijn vóór 1 januari 1991 toegelaten.

Maar om kennis te maken met deze leuke sport is het mogelijk om KLIP’s te rijden met een moderne auto. Leuk om te ervaren hoe u het vindt – en u rijdt in de “Moderne Expert-, de Moderne Sport- of de Moderne Tourklasse” met een eigen klassement.

De KLIP’s van de DHRC worden verreden onder auspiciën van de NHRF en derhalve is het “Standaard Reglement Regelmatigheidsrally’s” van de NHRF op deze evenementen van toepassing. Dit reglement is primair bedoeld voor organisatoren; we willen u hier niet mee vermoeien. Geïnteresseerden kunnen het downloaden van de NHRF-website. Alle voor u relevante artikelen staan in het reglement van de betreffende KLIP. Dit zal ongeveer een maand voor de rally worden gepubliceerd en is ook te downloaden. Omdat dit een erg uitgebreid reglement is en niet iedereen in alle artikelen geïnteresseerd is maken we ook een verkort reglement met daarin de voornaamste artikelen. Alle deelnemers krijgen het reglement en de verkorte versie via e-mail ongeveer een week voor de rally toegestuurd, samen met een acceptatiebericht.

Er kan deel worden genomen in vier klassen:

  • De Expertklasse is bedoeld voor zeer ervaren equipes, degenen die zich rekenen tot de (sub)top van Nederland;
  • De Sportklasse is bedoeld voor ervaren equipes;
  • De Tourklasse is bedoeld voor equipes die nog weinig of geen ervaring hebben;
  • De Moderne klassen zijn qua routeopdracht en tijdschema exact hetzelfde als die van de normale klassen, maar zijn speciaal bedoeld voor deelnemers die (nog) geen klassieke auto van vóór 1 januari 1991 hebben, of wiens klassieke auto in reparatie is.

Kosten: het inschrijfgeld voor alle KLIP’s is in 2024:

  1. € 55,00 per equipe wanneer minimaal beide leden van de equipe ook DHRC-lid zijn;
  2. € 70,00 per equipe wanneer één lid van de equipe ook DHRC-lid is;
  3. € 80,00 per equipe voor niet-leden.

Deelnemers aan een KLIP die beiden jonger zijn dan 30 jaar krijgen € 10,00 korting op het inschrijfgeld.

Annulering: als u zich tot één maand voor de KLIP afmeldt krijgt u het gehele bedrag terug. Wanneer u tot twee weken voor de KLIP annuleert krijgt u 50% van het inschrijfgeld terug. Wanneer u zich binnen twee weken voor de KLIP afmeldt volgt geen restitutie. U mag echter wel een ander equipe in uw plaats laten deelnemen.

Indien de DHRC een KLIP door overmacht annuleert zal zij minimaal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen. Denk bij overmacht bijvoorbeeld aan regeringsmaatregelen om horecagelegenheden te sluiten om het Coronavirus onder controle te krijgen. Het exacte bedrag van de teruggave zal in het reglement van de betreffende KLIP vermeld worden.

Om deel te nemen verzoeken we u het inschrijfformulier op de website helemaal in te vullen. Tevens dient u het inschrijfgeld over te maken op rek. nr.  NL31ABNA0529697505 van de DHRC. Wanneer u het inschrijvingsformulier heeft ingevuld bieden wij u de mogelijkheid het verschuldigde bedrag direct over te maken via iDEAL. Het heeft onze voorkeur wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt.

iDEAL logo

De inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigd bedrag en moet uiterlijk 14 dagen  voor het evenement betaald zijn. 

Voor deelname aan DHRC-evenementen dient u zich er te allen tijde van te vergewissen dat uw voertuig tijdens het evenement wel WA-verzekerd is.

We zien u graag aan de start bij een van onze KLIP’s.