KNAF, rallylicenties en het standpunt van de DHRC

📁 DHRC 🕔06.oktober 2013
KNAF, rallylicenties en het standpunt van de DHRC

Er is druk overleg geweest tussen de DHRC, de organisatoren van onze rally’s en de KNAC. Inderdaad, KNAC met een C, de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club. De KNAF, de nationale autosportfederatie, had zijn pijlen gericht op de grensoverschrijdende rally’s. De organisatoren worden onder druk gezet. Alleen via de KNAF zouden zij aan de benodigde vergunningen kunnen komen.

We hadden een alternatieve route bedacht door met de KNAC te gaan samenwerken. De KNAC is net als de KNAF en de ANWB lid van de FIA. Maar wel aan de toeristische zijde en niet aan de sportkant. Hierover moest eerst intern, in stilte, overleg plaatshebben. Dat heeft geresulteerd in een besluit dat het bestuur van de KNAC alleen puzzelritten wil faciliteren en geen rally’s met een tijdcomponent.

Is het bij het verkrijgen van een vergunning strikt noodzakelijk om een brief van de KNAF of lokale zusterclub of FIA te hebben? Nee, maar de SLS heeft bij haar laatste rally veel hinder ondervonden bij het verkrijgen van vergunningen door de brieven van de BFOV (de Belgische federatie voor klassieke voertuigen). De SLS werd toen als een piratenrally, zoals ze dat in België zeggen, beschouwd. En wie heeft een convenant met de BFOV? De KNAF!

Kortom, de organisatoren worden onder hoge druk gezet, met als simpele conclusie: geen vergunningen, geen rally. En wat u als deelnemer daarover zegt, dat interesseert de KNAF helemaal niks. U gaat tegen uw zin betalen voor de rallylicentie of evenementenbewijs en daarmee de kas spekken van de KNAF. Want veel krijgt u er niet voor terug. U rest alleen het stemmen met de voeten, maar daar verwacht ik niet veel van en de KNAF ook niet.

Niet alle organisatoren zullen bij de KNAF aangesloten blijven. De komende tijd zal duidelijk worden wie wel en wie niet. Het bestuur van de DHRC stelt zich op het standpunt om de KNAF te verlaten en wil met de overgebleven organisatoren een nieuwe federatie oprichten. Simpel van opzet en uitvoering en met een set goede en vooral eerlijke spelregels. Op de ledencontactavond op maandag 14 oktober willen we met u onze plannen bespreken en op de ALV zullen we ze aan u voorleggen ter stemming.

Aad Lourens, voorzitter DHRC