Highlights uit de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2013

📁 DHRC 🕔20.november 2013
Highlights uit de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2013

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 november zijn gepubliceerd onder het kopje ‘Mijn DHRC”.

Tijdens die vergadering werd, op verzoek van de aanwezige leden, de door het bestuur voorgestelde lijst met voor het NK meetellende rally’s licht gewijzigd. En in overleg met de aanwezige leden werd ook de puntentelling (bonuspunten voor Expert- ten opzichte van Sportklasse en extra punten voor meerdaagse rally’s ten opzichte van eendaagse) vernieuwd. Die extra punten blijven behouden, maar gaan minder zwaar doorwegen dan in voorgaande jaren. Het Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s 2014 is ook te vinden onder het kopje ‘Mijn DHRC’.

Er gaan elf rally’s meetellen, waarbij nog enig voorbehoud gemaakt moet worden bij de Betuwe Classic en de STARrally. De organiserende Stichting A-vents moet zijn instemming daarvoor nog geven.

Verder onstond er tijdens de vergadering een levendige discussie over het al dan niet loskoppelen van het abonnement op AutoMotorKlassiek van het DHRC-lidmaatschap. Het bestuur stelde loskoppeling voor, met de mogelijkheid tegen een gereduceerde prijs een abonnement op AutoMotorKlassiek en/of op Octane te nemen. De meerderheid van de vergadering stemde echter tegen de loskoppeling. Dat betekent dat de leden ook volgend jaar maandelijks AMK in de bus krijgen. Daarnaast krijgen zij wel de mogelijkheid met korting een abonnement op Octane te bestellen.

Fred Hak

Deel dit artikel