Een dieptepunt in onze relatie met de KNAF

📁 DHRC 🕔05.juli 2013
Een dieptepunt in onze relatie met de KNAF

De beroepscommissie van de KNAF (de CAR) heeft het beroep van Jan van Doorn, toenmalig voorzitter van de DHRC, tegen de uitspraak van het Federatiebestuur van de KNAF inzake een tuchtzaak tegen de Coppa d’Europa afgewezen. Jan van Doorn heeft op verzoek van de leden op 3 juni het beroep aangetekend, hij had toen gelijk het beroepsgeld moeten betalen. Maar hij kreeg de volgende mail van de secretaris van de CAR
Mr. B.A.J. van Lammeren:
 

Geachte heer Van Doorn,

Dank voor toezending van de stukken. Op korte termijn zal u worden bericht hoe het beroep verder zal worden vormgegeven.

Ten aanzien van uw vragen met betrekking tot het beroepsgeld. Deze vragen zijn niet aan mij als secretaris om te beantwoorden. Het College van Beroep zal daar bij twist een uitspraak over moeten doen. In dit verband kan ik u enkel adviseren het zekere voor het onzekere te nemen en een beroepsgeld te betalen dat in alle situaties toereikend zal zijn. Indien u van mening bent dat u teveel beroepsgeld zou betalen, kunt dat in de procedure aangeven en terugbetaling van het teveel betaalde vorderen. Betaling van het beroepsgeld moet overigens voor aanvang van de zitting ontvangen zijn.

Met vriendelijke groet,

B.A.J. van Lammeren, Secretaris CAR

En wat doet de voorzitter van de CAR mr. M.J.J. van den Enden, hij constateert dat er reglementair te laat is betaald, hij negeert de toezegging van zijn secretaris dat er tot de zitting betaald mag worden en behandelt de zaak wel! Concludeert dat er te laat betaald is, wijst het beroep af en graait de centen naar zich toe. Kijk
Zo maak je vrienden, deel II.

De KNAF staat voor een veilige autosport, gelooft u het nog? Wij hebben aangetoond dat er tijdens de Coppa de deelnemers, via dwangpijlen, een groot aantal keren door verbodsborden heen moesten rijden om de achterliggende routecontroles en TC’s op te halen. Deze zijn later niet geneutraliseerd. Etienne Carlens, de man die de vergunningen in Luxemburg heeft aangevraagd, heeft ook verklaard dat dit absoluut verboden was. Maar dat interesseert de KNAF niet, procedures zijn belangrijker, dan hun leden en een secretaris moet zijn mond houden.

Zijn er nog juridisch opgeleide leden onder ons, die het bestuur kunnen raden of een secretaris gemachtigd is om afwijkend van het reglement toezeggingen te doen. Of moeten we hem persoonlijk aanspreken?

Aad Lourens, voorzitter DHRC