BLV woensdag 27 maart 2013

📁 DHRC 🕔01.maart 2013
BLV woensdag 27 maart 2013

BLV wordt verzet naar woensdag
27 maart

Onze excuses de aangekondigde BLV op donderdag 21 maart liep gelijk met de start van Coppa d’Europa. Dit was geen gelukkige keuze van het bestuur en we hebben daarom de datum verzet naar woensdag 27 maart 2013. Verder blijft de plaats en de agenda gelijk. U bent van harte uitgenodigd voor een buitengewone ledenvergadering en contactavond op woensdag 27 maart bij De Autosport Company aan de Schutweg 25. 5145 Waalwijk.

Wij zullen de avond beginnen met een korte buitengewone ledenvergadering. Daarna volgt de contactavond met een presentatie door Henk Biesheuvel, directeur/ eigenaar van The Autosport Company, over de preparatie van historische rallyauto’s in de breedste zin van het woord.

Het programma voor deze avond is als volgt:

18.15 uur:         Ontvangst met een kop soep en broodjes;

19.00 uur:         Aanvang buitengewone ledenvergadering;

20.00 uur:         Pauze;

20.30 uur:         Aanvang ledencontactavond met presentatie door Henk Biesheuvel;

21.30 uur:         Napraten met een hapje en een drankje.

Controle van ons e-mailbestand

Wij willen in de toekomst steeds meer uitnodigingen en dergelijke versturen via e-mail. Van 10% van onze leden hebben we nog geen e-mailadres. Heeft u nog nooit een e-mail of Nieuwsbrief van ons ontvangen, stuur dan uw e-mailadres aan contact@dhrc.nl.

Het bestuur verheugt zich u op woensdagavond 27 maart aanstaande te mogen verwelkomen. In verband met de catering verzoeken ik u vóór 14 maart per e-mail aan ondergetekende op te geven of u op deze avond aanwezig bent.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de DHRC:

 Boudewijn Boeken, vicevoorzitter / secretaris