Enquêteresultaten

Kan beter
Voldoende
Goed
Niet ingevuld
Om de kwaliteit van de voor het NK meetellende ritten te beoordelen is de DHRC begonnen met een proefperiode om na elke rit een enquêteformulier elektronisch naar de deelnemende DHRC-leden te sturen. De uitkomst van de enquête wordt met de betreffende organisator van het evenement besproken met als doel de kwaliteit van de ritten waar nodig te verbeteren.

Samenvatting

Er zijn 38 vragen met betrekking tot deze rally. Hieronder treft u een samenvatting (gewogen gemiddelde) van de 38 vragen.

TotaalCSE
Aantal respondenten:19 1423
Percentage beantwoord met kan beter:7% 6%2%11%
Percentage beantwoord met voldoende:12% 11%21%17%
Percentage beantwoord met goed:81% 83%77%72%
Totaalscore:7,5 83,87,6

START

0, 2, 17,0
Verzorging
0, 2, 16,1
Logistiek bij aankomst
0, 3, 14,2
Duidelijkheid reglement
0, 1, 16,2
Kwaliteit rallyschilden en (deur-)stickers
1, 1, 1,16
Servicewagen aanwezig
1, 1, 15,2
Kwaliteit routeboek

ROUTE

1, 5, 12,1
RC\'s duidelijk zichtbaar
0, 4, 9,6
Gemiste kansen (verwacht u een RC?)
1, 3, 10,5
Geconstateerde uitzettersfouten
1, 3, 13,2
Kwaliteit onverharde wegen
2, 4, 8,5
Lengte neutrale routes
4, 2, 10,3
Verkeersobstakels: pontjes - optochten - files - drempels
1, 4, 13,1
Variatie kaartleessystemen
1, 4, 12,2
Routes door woonwijken
0, 2, 16,1
Verkeerstechnisch gevaarlijke punten
2, 3, 6,8
Tankgelegenheid aangegeven

ROUTE INDRUK

0, 2, 16,1
Indruk hoeveelheid onbemande controles
1, 0, 16,2
Indruk hoeveelheid bemande controles
3, 1, 13,2
Voldoende tijd beschikbaar voor het traject
0, 1, 12,6
Indruk hoeveelheid keercontroles (HK)
0, 1, 14,4
Indruk hoeveelheid omrijroutes
1, 0, 14,4
Indruk hoeveelheid kaartmanipulaties

LUNCH

1, 0, 10,8
Voldoende tijd voor lunch (minstens 1/2 uur)
0, 2, 10,7
Logistiek parkeren bij lunch
1, 1, 8,9
Voldoende eten voor laatkomers bij lunch?

AFLOOP

1, 2, 15,1
Toegankelijkheid organisatie/uitzetter?
0, 4, 14,1
Kwaliteit en snelheid rekenkamer
1, 2, 8,8
Voldoende eten voor laatkomers bij finish?

ALGEMEEN

0, 1, 17,1
Kwaliteit organisatie
2, 3, 13,1
Ervaring uitzetters
2, 1, 15,1
Tevredenheidsfactor
0, 0, 0,19
Zou u de rit volgend jaar weer rijden?