KLIP II - De (g)route van Hak

Zaterdag 10 juni staat KLIP II op de kalender en we hebben de IVA bereid gevonden als start- en finishlocatie. Een locatie in Driebergen die bij velen wel bekend is en ook een echte auto-uitstraling heeft. IVA is een Business school voor de autovakhandel.

In deze regio zal Fred Hak een mooie en uitdagende KLIP uitzetten. Fred is als uitzetter al jaren actief bij de SVAR en de Tour de Gazet en ook binnen de DHRC als uitzetter van de ritten van de kaartleescursus.

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,00 wanneer beide leden van de equipe DHRC-lid zijn en € 70,00 wanneer één lid van het equipe DHRC-lid is, indien beide equipeleden geen DHRC lid zijn betaalt men € 80,00 Dus men kan beter meteen lid worden voor € 62,00 per kalenderjaar. Jeugdleden die maximaal 30 jaar zijn krijgen € 10,00 korting per equipe.

De inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigd bedrag en moet uiterlijk 10 mei 2023  betaald zijn.

Annulering

Annulering van een inschrijving is alleen mogelijk door middel van een e-mail aan de penningmeester (penningmeester@dhrc.nl) en is alleen geldig wanneer de penningmeester daarvan per e-mail een bevestiging heeft verstuurd.

Bij annulering door de deelnemer wordt gerestitueerd:

  1. bij annulering vóór 10 mei 2023: het volledige inschrijfgeld;
  2. bij annulering vanaf 10 mei tot en met 26 mei : 50% van het inschrijfgeld;
  3. bij annulering na 26 mei volgt geen restitutie, het volledige inschrijfgeld blijft verschuldigd. Wel is het mogelijk in de klasse waarin is ingeschreven een andere equipe te laten deelnemen.

Indien de DHRC de KLIP door overmacht annuleert zal zij minimaal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen. Denk bij overmacht bijvoorbeeld aan regeringsmaatregelen om horecagelegenheden te sluiten om het Coronavirus onder controle te krijgen.

 


Programma:

TIJDEN ONDER VOORBEHOUD  
10:30 – 12:00 uur: Ontvangst en documentencontrole;
11:00 – 12:15 uur: Facultatieve minikaartleescursus door Maarten Peters voor de absolute beginners;
12:15 – 12:30 uur: Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzetter Fred Hak;
12:31 uur: Start van de Expertklasse en aansluitend van de Sportklasse;
12:31 uur: Start van de Tourklasse en aansluitend van de Moderne Tourklasse;
15:15 – 16:00 uur: Geplande finish van alle deelnemers;
16:00 – 16:30 uur: Mondelinge uitleg met PowerPointpresentatie door de uitzetter;
16:30 – 17:00 uur: Prijsuitreiking.