Inschrijven voor KLIP IV

Bestuurder

E-mailadres *
DHRC lid ja nee
  de heer mevrouw
Achternaam *
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Geboorte datum
Dieetwensen

Navigator

E-mailadres *
DHRC lid ja nee
  de heer mevrouw
Achternaam *
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Geboorte datum
Dieetwensen
 

Automobiel gegevens

Merk
Type
Kenteken
Bouwjaar

Overige gegevens

Deelname in Expertklasse

Sportklasse

Tourklasse

Moderne Tourklasse

Opmerking
Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De persoonsgegevens van de inschrijver worden door de DHRC steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen en beheerd. De DHRC zal de persoonsgegevens van inschrijver alleen gebruiken ten behoeve van haar eigen dienstverlening, alsmede informatievoorziening gerelateerd aan het evenement. Door in te schrijven doet de inschrijver afstand van zijn portretrecht en geeft de organisatie het recht om de tijdens het evenement gemaakte foto's en videos te publiceren. De inschrijver kan altijd verzoeken emailadressen e.d. van mailingljsten te verwijderen, door een e-mail te sturen naar: info@dhrc.nl.

Ik begrijp bovenstaande voorwaarden en wil mij inschrijven voor dit evenement.