KLIP IV: "Rondje Om de Zuwe (ROZ)"

KLIP IV wordt een echte aanrader: uitgezet door Adrie Brugmans en gecontroleerd door Jaap Daamen van de Wegkruisers.

Maar nog belangrijker: zij zijn de mannen achter de ROZ Classic. Het zal dan ook geen verwondering verwekken dat deze KLIP een hoog ROZ-gehalte heeft en een uitstekende voorbereiding is voor de ROZ op 9 maart 2019. Zelfs de naam van deze KLIP verwijst ernaar:

Rondje Om de Zuwe (ROZ)

“Zuwe” is een in de buurt van Vinkeveen veel voorkomende naam. Zoals: Poortengense Zuwe, Baambrugse Zuwe, Ter Aase Zuwe en Aan de Zuwe. Het woord “Zuwe” betekent oorspronkelijk: “dwarsdijk op de hoofddijk”, maar ook “pad door het moeras”. Laten we hopen dat u op dat pad blijven en niet in het moeras terechtkomen. Het wedstrijdgebied moet voor trouwe deelnemers bekend voorkomen: ook KLIP I in 2016, uitgezet door Jürgen Donders, is in dit gebied uitgezet. Was toen de start en finish in “het Wapen van Haarzuylen” (zie het promotiefilmpje op de hoofdpagina),  deze keer hebben we voor het restaurant daarnaast gekozen, restaurant “De Vier Balken” in Haarzuilens, vrijwel naast het kasteel de Haar. Lekker centraal in Nederland, dus voor iedereen goed aan te rijden.

 

De route zal verreden worden volgens het kaartleessysteem pijlen kortste route, wegen zo min mogelijk tegengesteld. Voor de (Moderne) Clubklasse geldt dat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, de eenmaal geconstrueerde route geheel te rijden zal zijn. Mits ze natuurlijk de juiste route hebben geconstrueerd. Voor de Expert- en Sportklasse zal er nog wel een aantal omrijconstructies in zitten.

Zoals men gewend is van de Wegkruisers bij onder andere de ROZ Classic zijn er maar twee tijdcontroles, een TC 1 UIT bij de start en een TC 2 IN bij de finish.

Er kan deel worden genomen in vier klassen:

  • De Expertklasse is bedoeld voor zeer ervaren equipes, degenen die zich rekenen tot de (sub)top van Nederland;
  • De Sportklasse is bedoeld voor ervaren equipes;
  • De Clubklasse is bedoeld voor equipes die nog weinig of geen ervaring hebben;
  • De Moderne Clubklasse is qua routeopdracht en tijdschema exact hetzelfde als dat van de Clubklasse, maar is speciaal bedoeld voor deelnemers die (nog) geen klassieke auto van vóór 1 januari 1988 hebben, of wiens klassieke auto in reparatie is.

Deelname met een moderne auto (bouwjaar 1988 of later) in de Expertklasse of Sportklasse is alleen buiten mededinging mogelijk. Uw controlekaart wordt wel uitgerekend, maar u wordt niet opgenomen in het klassement.

KLIP IV telt mee voor het DHRC-Clubkampioenschap.

Annulering: als u zich tot 6 oktober 2018 afmeldt krijgt u het gehele bedrag terug. Wanneer u tot en met 20 oktober 2018 annuleert krijgt u 50% van het inschrijfgeld terug. Wanneer u zich na 20 oktober 2018 afmeldt volgt geen restitutie. U mag echter wel een ander equipe in uw plaats laten deelnemen.

Wij zijn de Dutch Historic Rally Club. Dat houdt in dat we met historische auto’s rijden. Conform het standaard reglement van de NHRF worden alleen equipes met auto’s die gebouwd zijn vóór 1 januari 1988 toegelaten.

Maar om kennis te maken met deze leuke sport is het mogelijk om maximaal vier keer deel te nemen aan de KLIP’s met een moderne auto. Leuk om te ervaren hoe u het vindt – en u rijdt in de “Moderne Clubklasse” met een eigen klassement. Doen!

De KLIP’s van de DHRC worden verreden onder auspiciën van de NHRF en derhalve is het standaard reglement van de NHRF op deze evenementen van toepassing. Wij willen u echter hier niet mee vermoeien. Alle voor u relevante artikelen in dit NHRF-regelement zijn opgenomen in het reglement van de DHRC. Dit zal op ruim voor aanvang van de KLIP hier te downloaden zijn en alle deelnemers krijgen het reglement via e-mail ongeveer een week voor de rally toegestuurd, samen met een acceptatiebericht. We realiseren ons dat dit reglement wel érg uitgebreid is. Daarom hebben we met name voor de beginnende deelnemers een uittreksel gemaakt, dat ook hier te downloaden zal zijn en dat aan de deelnemers zal worden toegezonden.

Om deel te nemen verzoeken we u het inschrijfformulier op de website helemaal in te vullen. Klik hiervoor op de knop in de kolom links van deze tekst. Wanneer u DHRC-lid bent worden de gegevens al voor u ingevuld. U kunt deze dan verder eventueel aanvullen en aanpassen. Tevens dient u het inschrijfgeld over te maken op rek. nr.  NL31ABNA0529697505 van de DHRC. Zodra uw betaling binnen is wordt uw inschrijving definitief. Wanneer u het inschrijvingsformulier heeft ingevuld bieden wij u de mogelijkheid het verschuldigde bedrag direct over te maken via iDEAL. Het heeft onze voorkeur wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt.

iDEAL logo

Deelnemers aan een KLIP die beiden jonger zijn dan 30 jaar krijgen € 10,00 korting op het inschrijfgeld.

Voor deelname aan DHRC-evenementen dient u zich er te allen tijde van te vergewissen dat uw voertuig tijdens het evenement wel WA-verzekerd is.

 


Programma:

10:30 – 12:30 uur: Documentencontrole
11:00 – 12:15 uur: Minikaartleescursus door Maarten Peters voor de absolute beginners
12:15 – 12:30 uur: Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzetter
12:31 uur: Start van de Expertklasse en aansluitend van de Sportklasse
12:31 uur: Start van de Clubklasse en aansluitend van de Moderne Clubklasse
15:15 – 16:00 uur: Geplande finish van alle deelnemers
16:00 – 16:30 uur: Mondelinge uitleg met lichtbeelden van de uitzetter
16:30 – 17:00 uur: Prijsuitreiking en afsluiting.