KLIP IV

De laatste KLIP van 2022 wordt uitgezet door Jürgen Donders met een eerste controle door Fred Hak. Uiteraard controleren Nico Slappendel en Jos Jurriëns de rit ook nog in het veld. De systemen zijn:

  • pijlen kortste route, punten één na kortste route;
  • grensbenadering;
  • ingetekende lijn met barricades.

U kunt inschrijven in vier klassen:

  1. Expertklasse voor zeer ervaren deelnemers;
  2. Sportklasse voor deelnemers met ervaring;
  3. Tourklasse voor deelnemers met geen of weinig ervaring;
  4. De Moderne Tourklasse is qua routeopdracht en tijdschema exact hetzelfde als dat van de Tourklasse, maar is speciaal bedoeld voor deelnemers die (nog) geen klassieke auto van vóór 1 januari 1989 hebben, of wiens klassieke auto in reparatie is.

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,00 wanneer beide leden van de equipe DHRC-lid zijn en € 70,00 wanneer één lid van het equipe DHRC-lid is, indien beide equipeleden geen DHRC lid zijn betaald men € 80,00 Dus men kan beter meteen lid worden voor € 62,00 per kalenderjaar. Jeugdleden die maximaal 30 jaar zijn krijgen € 10,00 korting per equipe.

De inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigd bedrag en moet uiterlijk 1 oktober 2022 betaald zijn.

Annulering

Annulering van een inschrijving is alleen mogelijk door middel van een e-mail aan de penningmeester (penningmeester@dhrc.nl) en is alleen geldig wanneer de penningmeester daarvan per e-mail een bevestiging heeft verstuurd.

Bij annulering door de deelnemer wordt gerestitueerd:

  1. bij annulering vóór 1 oktober 2022: het volledige inschrijfgeld;
  2. bij annulering vanaf 1 oktober tot en met 15 oktober : 50% van het inschrijfgeld;
  3. bij annulering na 15 oktober volgt geen restitutie, het volledige inschrijfgeld blijft verschuldigd. Wel is het mogelijk in de klasse waarin is ingeschreven een andere equipe te laten deelnemen.

Indien de DHRC de KLIP door overmacht annuleert zal zij minimaal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen. Denk bij overmacht bijvoorbeeld aan regeringsmaatregelen om horecagelegenheden te sluiten om het Coronavirus onder controle te krijgen.


Programma:

TIJDEN ONDER VOORBEHOUD  
10:30 – 12:00 uur: Ontvangst en documentencontrole;
11:00 – 12:15 uur: Facultatieve minikaartleescursus door Maarten Peters voor de absolute beginners;
12:15 – 12:30 uur: Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzetter Jürgen Donders;
12:31 uur: Start van de Expertklasse en aansluitend van de Sportklasse;
12:31 uur: Start van de Tourklasse en aansluitend van de Moderne Tourklasse;
15:15 – 16:00 uur: Geplande finish van alle deelnemers;
16:00 – 16:30 uur: Mondelinge uitleg met PowerPointpresentatie door de uitzetter;
16:30 – 17:00 uur: Prijsuitreiking.