Ledencontactavond en BLV | DHRC

> Mijn DHRC

Dutch Historic Rally Club

Ledencontactavond en BLV

📁 DHRC 🕔28.september 2012
Ledencontactavond en BLV

Het is alweer lang geleden dat we een ledencontactavond hebben gehouden. De aanleiding nu was een BLV een buitengewone ledenvergadering, het bestuur wilde een aantal zaken aan de leden voorleggen. De opzet was geen lange vergaderingen, maar een gezellige contactavond aangevuld met een verhaal van Vredestein en van onze gastheer de IVA in Driebergen. Het werd onze voorzitter a.i. Boudewijn Boeken niet moeilijk gemaakt. De aansluiting bij de KNAf was al besproken in de ALV en werd nog even toeglicht door Eddy van den Hoorn van de sectie BSHR. Jan van Doorn, ons nieuw gekozen bestuurslid, neemt plaats in het bestuur van de sectie Historische Rallies en Boudewijn Boeken vertegenwoordigt de DHRC in de algemene vergadering. De stemverhouding in deze vergadering is 50% voor de DHRC en 50% voor de organisatoren tesamen.

Dan wil het bestuur de ALV vervroegen om de rallykalender voor 2013 eerder vast te leggen. Het financieel verslagjaar loopt dan van 1 november tot 31 oktober maar het contributie jaar blijft van 1 januari tot 31 december. Lastig voor onze penningmeester, hij krijgt wat overlopende posten maar hij lost dat soepel op. Dit zorgde voor wat wijzigingen in onze Statuten. De vergadering dacht uitgebreid mee over de tekstuele vastlegging dus kan onze voorzitter ons lid Ed Bijster blij maken met meest prachtige proza. U begrijpt de vergadering ging akkoord met dit punt.

Jan van Doorn werd unaniem gekozen als nieuw lid in ons bestuur, er waren geen tegen kandidaten.

Daarna volgde het banden verhaal van Gerard Eijkelenkamp van Vredestein ondersteund door Huibert Adolfs, hun Classic Ambassador, tevens taxateur op de Vredestein taxatiedagen. Een leuke rondleiding door de IVA, spannend voor alle heren die niet van knopjes af kunnen blijven. Theoretisch onderwijs wordt hier afgewisseld met praktisch onderwijs, u mag kortsluiting maken, motoren opbouwen en rallyauto’s onderhouden. Met klassieke volvo’s wodt er klassiek hard rally gereden op afgesloten terreinen.

Een vlotte vergadering en een gezellige avond geven een goed gevoel bij verenigingsleven van de DHRC. Tot de volgende ALV in november.