Algemene ledenvergadering van de DHRC maandag 17 november

📁 DHRC 🕔27.oktober 2014
Algemene ledenvergadering van de DHRC maandag 17 november

Geacht lid van de DHRC,

Het bestuur van de Dutch Historic Rally Club nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 17 november 2014 in het Postillion Hotel in Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

Ontvangst: 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening door de voorzitter, vaststelling van de agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering maandag 6 oktober 2014
4. Verslagjaar 2014
5. Financiële verantwoording 2014 / verslag kascommissie
6. Begroting 2015 / benoeming kascommissie
7. Huishoudelijk Reglement
8. Activiteiten 2015
9. Rondvraag en sluiting

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje op kosten van de DHRC.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Wilt u, als u komt, dit doorgeven via contact@dhrc.nl?

Met vriendelijke groet,

Aad Lourens,
Voorzitter DHRC

Deel dit artikel

Vergelijkbare berichten