Agenda algemene ledenvergadering 20 november

📁 DHRC 🕔27.oktober 2017
Agenda algemene ledenvergadering 20 november

Geacht DHRC-lid,

Het bestuur van de DHRC nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 20 november te Nieuwegein.

Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein.

Ontvangst: 19:00 uur

Aanvang: 19:30 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV van 24 november 2016*
 5. Verslagjaar 2017
 • DHRC evenementen
 • Ledenverloop
 • Financiële verantwoording boekjaar 2016/2017
 1. Verslag kascommissie en decharge bestuur
 2. Benoeming kascommissielid
 3. Planning evenementen 2017/2018
 4. DHRC-plannen 2017/2018
 5. Begroting boekjaar 2017/2018
 6. NK 2018
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

*De notulen van de ALV van 24 november 2016 vindt u in het ledengedeelte van deze website onder ‘Mijn DHRC’. Na controle door de kascommissie zal daar vanaf 7 november ook de financiële verantwoording van 2017 zichtbaar zijn.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje en een hapje.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Wilt u, als u komt, dit doorgeven aan onze contactpersoon leden, Nico Slappendel: contact@dhrc.nl?

Met vriendelijke groet,
Ronald Melieste
Voorzitter DHRC

Deel dit artikel

Vergelijkbare berichten