Uitnodiging algemene ledenvergadering DHRC 24 november

📁 DHRC 🕔29.oktober 2016
Uitnodiging algemene ledenvergadering DHRC 24 november

Geacht lid van de DHRC,

Het bestuur van de DHRC nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 24 november te Bunnik.

Ontvangst: 19:00 uur, aanvang: 19:30 uur

Adres: Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

Agenda:

 • 1) Opening door de voorzitter en vaststellen agenda;
 • 2) Ingekomen stukken en mededelingen;
 • 3) Notulen algemene ledenvergadering 2016;
 • 4) Verslagjaar 2016;
 • 5) DHRC-evenementen;
 • 6) Ledenverloop;
 • 7) Financiële verantwoording boekjaar 2015/2016;
 • 8) Verslag kascommissie en decharge bestuur;
 • 9) Benoeming kascommissie;
 • 10) Benoeming vacant bestuurslid. Het bestuur stelt Ronald Melieste voor. Indien u zich ook voor deze functie wilt kandideren, vragen we u dit vooraf kenbaar te maken. We zullen dan een stemming houden over de kandidaten die zich hebben aangediend.
 • 11) Beleidsplan DHRC;
 • 12) Planning evenementen;
 • 13) Begroting boekjaar 2016/2017;
 • 14) Enquêtes NK-rally’s:
 • 15) NK 2017;
 • 16) Rondvraag en sluiting;
 • 17) Napraten aan de bar.

NB: De betreffende stukken zoals notulen, financiële stukken en beleidsplan zullen vanaf 10 november beschikbaar zijn op het besloten deel van onze website onder ‘Mijn DHRC’.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Wilt u, als u komt, dit doorgeven aan onze contactpersoon leden, Nico Slappendel: contact@dhrc.nl?

Met vriendelijk groet

Fred Hak

Plaatsvervangend voorzitter DHRC

Deel dit artikel