Uitkomsten DHRC-enquête rally-apps

📁 DHRC, Overig nieuws 🕔10.maart 2023
Uitkomsten DHRC-enquête rally-apps

In december is er enquête uitgezet onder de leden van de DHRC, deze is door 135 leden ingevuld.

We zien dat het overgrote merendeel van de respondenten ervaring heeft met gebruik van rally-apps en dat dit in het overgrote merendeel van de gevallen (bijna 85%) positieve ervaringen zijn.

Verder zien we dat bijna 30% een sterke voorkeur heeft voor fysieke controlebordjes, ruim 30% geeft aan geen problemen te hebben met het gebruik van apps en ruim 25% geeft zelfs de voorkeur aan het gebruik van apps.

De optie om wel met fysieke bordjes in het veld te werken en vervolgens de gegevens over te nemen in een app is voor ruim 80% van de respondenten geen probleem.

Verreweg de meeste respondenten hebben geen voorkeur voor gebruik van Redrive dan wel Rallycheck.

Graag delen wij met u ook de resultaten op meer gedetailleerd niveau:

 

Naast bovenstaande “gesloten vragen” was er ook gelegenheid om aanvullende informatie in te geven. Hierin zien we dat:

 • Er nog geen volledig vertrouwen is in de techniek, vanwege ervaren storingen en/of onvolkomenheden, dan wel een beperkte kennis en ervaring van de organisator;
 • Met name “chauffeurs” het letten op de fysieke controlebordjes missen;
 • Men het contact met de marshalls mist;
 • Een deel van onze respondenten moderne technologie en mobiele telefoons niet vindt passen bij de historische autosport;
 • Verder worden accu- en dataverbruik van de telefoon als nadeel benoemd;
 • Men minder “agressie” ervaart vanuit de omgeving vanwege het ontbreken van de bordjes;
 • De directe terugkoppeling op gereden controles en gemaakte fouten na afloop van de rally wordt gewaardeerd;
 • Mogelijkheid om laagdrempelig en frequent snelheidscontroles uit te voeren wordt gewaardeerd;
 • Er is nog weinig ervaring met het werken met fysieke bordjes en die achteraf zelf invoeren in de app. De ervaringen wisselen sterk (van heel negatief: invoeren is priegelwerk met grote kans op fouten, voelt als compensatie voor de organisatie die niet wil rekenen tot positief: voordelen van fysieke bordjes gecombineerd met rekenkamer voordelen);
 • Mogelijkheid om rally’s via rally-app ook op eigen moment te rijden wordt gewaardeerd;
 • Deelnemers begrijpen dat gebruik van apps voordelen kan opleveren voor organisatoren (niet hoeven wegslaan en oprollen van controles, minder marshalls, meer snelheid in de rekenkamer), maar dit door de nog voorkomende problemen nog niet altijd zo ervaren.
Deel dit artikel

Vergelijkbare berichten