Rallylicenties en nu verder?

📁 DHRC 🕔08.augustus 2013
Rallylicenties en nu verder?

Vorig jaar werden de deelnemers verrast bij de inschrijving van de 60e Tulpenrallye met een rallylicentie. Voor ons een nieuw feit terwijl men hier toch al twee jaar mee bezig was. Het bestuur van de DHRC was hier ook niet van op de hoogte. En toen volgde eerst een grote commotie en daarna een grote stilte. Wat nu? Er zat echter meer aan vast, ik noem er een paar:

U moet een heel stuk medische gegevens opgeven en als u een keer JA invult dan moet er een goedkeurende doktersverklaring komen. En die gegevens zijn niet anoniem want ze staan op pagina één onder uw NAW gegevens.  En dan op pagina twee gaat u ondertekenen dat u zich gaat onderwerpen aan het gezag, reglementen en medisch onderzoek van de KNAF. Dit laatste vanwege de verplichte verzekering, die bij de licentie hoort. Maar wie gaat u keuren, uw huisarts en wat doet u precies? U zit op een stoel en kijkt op een kaart en roept af en toe links of rechts, wat leuk! U vertelt er maar niet bij dat dat in een oud rammelend autootje gebeurd. Tevens viel ik direct al over het woord onderwerpen in de tekst, ziet u het voor u?

En u mag geen andere autosportlicenties bezitten of in het buitenland aanvragen. U mag zelfs geen “zwarte” rallies meer rijden en dat zijn o.a. uw lokale autoclubritten of van de rotary.  

En in dat grote reglementenboek staat nog veel waar nog niet over gesproken is of dat wel of niet op ons van toepassing is of wordt. Ik geef aan dat beide reglementen op de site staan onder de BSHR. In het Historisch Rally Reglement staat niet aangegeven welke bepalingen wel of welke niet op ons van toepassing zijn. Bijvoorbeeld de beroepsprocedure met het reglement van de CAR staat er ook in en dat bleek ook op ons van toepassing en waarom de rest dus niet! Daar krijg je geen antwoord op. Ik heb het over veiligheidsofficials en of een dokter of EHBO’er aanwezig moet zijn. Voor de andere secties staat een keurig staatje met Ja of Nee en wij staan er niet bij ( pag 30).

Rolkooien, stroomafsluiters, je merkt de KNAF komt met zijn hele reglementen vanuit een hoek van sport, die bedreven wordt op besloten terreinen. En nu gaan ze met de klassieke rallysport de openbare weg op waar de overheid al alles geregeld heeft. Maar ze willen zo graag naast die overheid gaan zitten, maar die geeft al licenties uit en dat heet … een rijbewijs. En als je een lichamelijk gebrek/ziekte hebt dan regelt de overheid onder welke voorwaarden je wel of niet mag rijden.

Verzekeren is voor ons geen probleem, een ruime keus en u kunt uw klassieker privé of op een zakelijk polis onderbrengen. En u heeft een vrije keuze! Wat blijkt, deze KNAF ongevallenpolis is één deal met de verzekering voor de organisatoren en de secundaire WA dekking voor alle deelnemers. 

Ik ben bij de laatste vergadering geweest en daar kwam het hoge woord eruit; per 2014 worden de rallylicenties ingevoerd, dat kost u € 150 per equipe/per jaar of € 50 per equipe/per rit dat is inclusief de ongevallenverzekering en de medisch verklaring of keuring. Andre Slotboom wilde wel praten over woorden als onderwerpen en hij wil geen politieagent spelen bij zwarte rallies, maar het blijft wel in het grote reglement staan. Kortom u gaat betalen of loopt weg en rijdt alleen “zwarte” rallies.

Een keer een vriendje meenemen, eerst inschrijven en dokken! Een DHRC lid rijdt gemiddeld 2,3 rallies per jaar, zo wordt een KLIP dus € 50 duurder, wie komt er nog! Het bestuur heeft geen hoge dunk meer van de KNAF ook na de gedane beroepsprocedures. Ze dicteren en ze verschuilen zich achter hun reglementen. Het woord sportief is ver te zoeken, maar u als lid heeft het voor het zeggen op de komende ALV.

Wilt u eerder reageren, onze site is daar nog niet op ingericht maar stuur een mail aan Ronald Jans beleid@dhrc.nl of naar mij voorzitter@dhrc.nl

Aad Lourens, voorzitter DHRC