Belangrijkste resultaten enquête team VrijstellingOldtimer

📁 Overig nieuws 🕔28.juli 2013
Belangrijkste resultaten enquête team VrijstellingOldtimer

Het team VrijstellingOldtimer heeft onlangs een enquête gehouden met betrekking tot de nieuwe belastingmaatregelen voor oldtimers. Voorman Wouter van Embden bericht ons het volgende:

“Wij hebben inmiddels al meer dan 9.000 reacties ontvangen. Later zullen wij hier nog uitgebreid op terug komen. Op dit moment willen wij u de volgende belangrijke resultaten niet onthouden:

Het 40-jaars compromis zou – volgens het Ministerie van Financiën – € 137 miljoen per jaar moeten opleveren. U zult begrijpen dat deze belastinginkomsten voornamelijk bij de auto’s met bouwjaar 1974 t/m 1987 op LPG of diesel vandaan moeten komen. Immers: zij gaan bij dit compromis het volledige tarief betalen. Volgens onze berekeningen zou deze groep bijna 90% van de begrote € 137 miljoen op moeten brengen.

Uit de door u in onze enquête gegeven antwoorden blijkt dat minder dan 10% van de berijders op LPG of diesel de volledige MRB zal gaan betalen. Meer dan 90% kiest er voor om iets anders te doen met hun oldtimer. Iets waar (vrijwel) geen inkomsten voor de overheid tegenover staan. Te denken valt dan aan schorsen of exporteren. Een keihard bewijs dat deze lastenverzwaring bij lange na niet het geraamde bedrag zal opbrengen!

Wij gaan de resultaten van de enquête verder uitwerken en meenemen in ons dossier voor de politiek. Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking aan deze enquête. U ziet: de strijd komt nu goed op gang. Wij zullen niet loslaten totdat de maatregel van tafel is!”

Zie ook www.vrijstellingoldtimer.nl

Deel dit artikel