Algemene ledenvergadering DHRC op 14 januari 2012

📁 DHRC 🕔25.november 2011
Algemene ledenvergadering DHRC op 14 januari 2012

Update 11 januari:

De leden hebben eind december een brief met uitnodiging gekregen.

De notulen van de vorige ledenvergadering van 8 januari 2011 en andere relevante vergaderstukken staan op MIJN DHRC. Leden zijn intussen per e-mail of per brief geïnformeerd over het aanvragen van inlogcodes.

U kunt de stukken ook per e-mail opvragen bij de secretaris van de DHRC, Boudewijn Boeken (secretaris@dhrc.nl).

Er zijn drie bestuursvacatures. Voor de functie van penningmeester heeft de heer Rob Heuft zich inmiddels kandidaat gesteld en voor de functie van vice-voorzitter Aad Lourens. Het bestuur van de DHRC ondersteunt de kandidatuur van deze leden.

 


Op 14 januari 2012 zal de vereniging DHRC ’s middags om 14:00 uur in Bussum zijn algemene ledenvergadering houden in:

 

NH Hotel Jan Tabak,
Amersfoortsestraatweg 27, 
1401 CV Bussum.  

Evenals voorgaande jaren hebben we na afloop, eind van de middag, de nieuwjaarsborrel in de bar van Jan Tabak.

Dé gelegenheid voor leden en bestuur om elkaar een sportief en gelukkig 2012 te wensen en de rallyplannen voor het nieuwe seizoen te bespreken.


NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27, 1401CV Bussum