Uitnodiging online algemene ledenvergadering 7 december 2020

📁 DHRC 🕔24.november 2020
Uitnodiging online algemene ledenvergadering 7 december 2020

Geacht DHRC-lid,
 
Het bestuur van de DHRC nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 7 december 2020. In verband met de huidige coronamaatregelen organiseren wij geen fysieke bijeenkomst, maar houden we de vergadering online via Teams.

Aanvang: 19:30 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV van 13 januari 2020*
 5. Verslagjaar
  1. 2019/2020
  2. 2020/2021 (tot nu toe)
 6. Planning evenementen 2021
 7. Ledenbestand
 8. Financiële verantwoording boekjaar 2019/2020
 9. Verslag kascommissie en decharge bestuur
 10. Benoeming kascommissie
 11. Bestuursverkiezing**
 12. Goedkeuring Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s 2021
 13. Voortgang Beleidsplan periode 2020 – 2022
 14. Overige plannen 2021
 15. Begroting boekjaar 2020/2021
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

*De notulen van de ALV van 13 januari 2020, de financiële documenten van het afgelopen boekjaar en de begroting van 2021 vindt u in het ledengedeelte van de DHRC-website onder ‘Mijn DHRC’.

** Jacques Limpens heeft aangegeven zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. Het bestuur stelt voor Els Weiler te benoemen tot bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 30 november aanmelden bij de secretaris, Jürgen Donders, secretaris@dhrc.nl.
 
Het bestuur stelt uw deelname aan de algemene ledenvergadering zeer op prijs. Wilt u uw deelname doorgeven aan onze contactpersoon leden, Nico Slappendel: contact@dhrc.nl? U ontvangt dan tijdig instructies hoe u kunt inloggen.
 
Met vriendelijke groet,
Ronald Melieste
Voorzitter DHRC

Deel dit artikel