Taakverdeling nieuw Bestuur DHRC

📁 DHRC 🕔15.juni 2013
Taakverdeling nieuw Bestuur DHRC

Vrijdagavond 14 juni heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling voor het eerst vergaderd. Daarbij kwam het tot de volgende portefeuilleverdeling:

  • Voorzitter: Aad Lourens. In deze functie houdt hij zich ook bezig met de externe contacten.
  • Secretaris: Joan van de Lustgraaf. Tevens vervult zij de functie van contactpersoon leden en is zij belast met het wedstrijdsecretariaat.
  • Penningmeester: Jan Legerstee.
  • Ritmeester: Jacques Limpens. In deze functie is hij ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het DHRC-clubkampioenschap.
  • Beleid en marketing: Ronald Jans.
  • Communicatie, tevens vice-voorzitter: Fred Hak. Eindverantwoordelijk voor DHRC-website, Facebookpagina, Nieuwsbrieven en DHRC-pagina’s in Auto Motor Klassiek.

Fred Hak