KNAF-lidmaatschap van DHRC door KNAF beëindigd

📁 DHRC 🕔09.november 2013
KNAF-lidmaatschap van DHRC door KNAF beëindigd

Op 7 november ontving het bestuur van de DHRC een mail van de General Manager van de KNAF, waarvan de tekst hieronder letterlijk is overgenomen.

Geachte bestuur,

Sinds het lidmaatschap van de DHRC bij de KNAF is de KNAF en haar Sectie Historische Rally’s uitsluitend geconfronteerd met uiterst tendentieuze en bovendien onjuiste berichtgeving van de zijde van de DHRC jegens de KNAF.  

U begrijpt dat een “rijdersbelangen vereniging” die voor haar leden een voorlichtingsavond organiseert met als hoofdthema en eerste presentatie sheet met als titel: “DHRC hoort niet bij de KNAF”, tweede sheet: “Wij gaan een eigen Federatie beginnen” , duidelijk niet thuis hoort bij de KNAF.

Daarnaast heeft de Sectie Historische Rallysport op 13 juni een Ledenvergadering belegd. Ondergetekende heeft daar met alle, bij de Sectie Historische Rallysport aangesloten leden afgesproken dat zij uiterlijk 1 oktober 2013 schriftelijk zouden laten weten of zij zich nog langer wensen te conformeren aan de voorwaarden van het lidmaatschap van de KNAF.

Indien deze bevestiging de KNAF niet voor de datum van 1 oktober zou bereiken, dan zou dat de beëindiging van het KNAF lidmaatschap per 1 januari 2014 impliceren, zo spraken wij in Scherpenzeel op 13 juni 2013 af.

Nu deze termijn ruimschoots is verstreken kan ik u melden dat de DHRC ingaande het verenigingsjaar 2014 geen lid meer is van de KNAF.

Hoogachtend,

Andre Slotboom

General Manager

Op 9 november heeft de voorzitter van de DHRC, Aad Lourens, het volgende antwoord gestuurd:

Geachte heer Slotboom,

Ik heb in al mijn stukken geprobeerd de zaken neutraal maar exact weer te geven. En als ik iets niet helemaal correct had weergegeven dan heb ik dat aangepast.

Ik stuur u hierbij de powerpointpresentaie van de infoavond. Daar staat nergens de “DHRC hoort niet bij de KNAF”. En zeker niet op sheet 2 “We gaan een eigen federatie beginnen”.

Als voorzitter is het mijn taak om verslag te doen van de gebeurtenissen, de gevolgen aan te geven en de mogelijkheden. Ik heb daarbij eerst het nut van de KNAF besproken en daarna pas de nadelen.

Daarbij staat wel dat we ons niet thuis voelen; daar heeft, naast de rallylicentie, het debacle van de CAR een grote rol in gespeeld. Een toezegging van een secretaris onderuit halen, daar heb ik geen woorden voor. Leuk in de zakenwereld misschien maar niet bij een hobbysport.

En dan verwijzen naar een reglement waar op de eerste regel, pagina 45, staat: “Aan deze tekst kan dan ook geen enkel recht worden ontleend”.

Het is ons duidelijk dat u vindt dat je zo om hoort te gaan met de aangesloten leden. Maar dan wordt het u misschien duidelijk dat wij ons afvragen “wat doe ik hier?”

En ja, op sheet 16 staat het alternatief genoemd van het oprichten van een federatie na de mogelijkheid van aansluiting bij de KNAC. Nu achterhaald maar toen nog niet.

Hierover konden de leden nadenken en een beslissing nemen. Open, eerlijk en een ieder kan meepraten en er wordt democratisch over gestemd.

Het is u toch niet ontgaan dat een aantal van uw voorstellen negatief zijn ontvangen door zowel de DHRC als de organisatoren en zeker de deelnemers?

Het is u toch ook niet ontgaan dat er binnen de DHRC een voorzitter(s) de laan is uitgestuurd alleen al over de voorstellen van de KNAF?

U dwingt het met uw macht nu ten dele gewoon af. Maar we hebben het twintig jaar, vanaf 1993 tot 2013, ook zonder KNAF gered.

 

Ik begrijp dat we op 18 november op onze ALV niet meer democratisch hoeven te stemmen over ons lidmaatschap van de KNAF.

Hoogachtend

Aad Lourens, voorzitter DHRC