KNAC stapt naar Raad van State

📁 Overig nieuws 🕔20.februari 2016
KNAC stapt naar Raad van State

Diverse aanknopingspunten in uitspraak rechtszaak milieuzone Utrecht

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Rechtbank Utrecht (d.d. 10-1-2016) inzake de Utrechtse milieuzone. In die uitspraak vindt de KNAC  verschillende aanknopingspunten om haar verzet tegen de milieuzone voort te zetten.

In eerdere instantie vernietigde de rechtbank onder meer het verkeersbesluit van de gemeente Utrecht en werd het bezwaar van de KNAC gegrond geacht. Ook noemde de rechtbank het effect van de ingestelde milieuzone ‘marginaal’ en aanzienlijk kleiner dan door de gemeente Utrecht werd voorgehouden.

De KNAC is het echter niet eens met de beslissing van de rechter om de milieuzone ondanks dit alles in stand te houden. Reden waarom de KNAC en de aangesloten KNAC Vriendenclubs nu hoger beroep instellen.

Verwarring

Los van het feit dat het instellen van de Utrechtse milieuzone per 1 januari 2015 dus nauwelijks effect sorteert, er volgens de KNAC aanzienlijke kosten voor zowel de gemeente als automobilisten zijn en e.e.a. onzorgvuldig is uitgevoerd, vreest de KNAC voor een wirwar aan regels per gemeente. Als er al sprake zou moeten zijn van een milieuzone, dan dient daar een uniform, nationaal beleid voor te komen. Verder signaleert de KNAC dat de motie van de Tweede Kamer om het tot nu toe gehanteerde bord voor milieuzones niet voor personenauto’s te laten gelden, niet in de eerdere uitspraak van de rechtbank is meegewogen. Tot slot is de overweging hoe de verhouding van de vervuiling met andere weggebruikers is, ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

De DHRC ondersteunt dit initiatief van de KNAC van harte en heeft een kleine bijdrage in de proceskosten gedoneerd.

Deel dit artikel