STAR Rally 2011


Programma: STAR Rally 2011

De STAR Rally zal worden georganiseerd op zaterdag 26 november 2011 van ’s morgens 09.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur.

 Er is gekozen voor de zelfde startlocatie als vorig jaar, te weten: Hotel Van der Valk in Apeldoorn. De eerste deelnemer start vanaf 09.00 uur en het is de bedoeling dat de eerste deelnemers zich om ca. 16.00 uur melden in het wedstrijdcentrum, zalencentrum De Poppe in Markelo. Het avondtraject start om 16.45 uur en wordt, gelet op de tijd in het jaar, in het donker gereden. De eerste deelnemer wordt om ongeveer 22.00 uur terug verwacht in het wedstrijdcentrum.

De gehele STAR Rally duurt 13 uur, met een effectieve rijtijd van 12 uur, waarvan 5 uur in het donker wordt gereden. De totale lengte van de rally is ongeveer 450 km.

Hoe gaat de STAR Rally 2011 er uit zien?

Er is gekozen voor de zelfde startlocatie als vorig jaar, te weten: Hotel Van der Valk in Apeldoorn. De deelnemers krijgen een grote overzichtkaart waarop diverse punten (passeercontroles) zijn aangegeven, die door de deelnemers dienen te worden aangedaan. Bij de controles ontvangt de deelnemer een kaartfragment met een te rijden kaartleesopdracht. De route tussen de controles is vrij.

 Er wordt gestart vanaf 09.00 uur en het is de bedoeling dat de eerste deelnemers zich om ca. 16.00 uur melden in het wedstrijdcentrum, zalencentrum DePoppe in Markelo. Dit traject kent slechts één TC UIT en één TC IN. Een goede indeling van de beschikbare tijd en het maken van de juiste keuzes kunnen dus weer doorslaggevend zijn voor het resultaat.

Het avondtraject start om 16.45 uur en wordt, gelet op de tijd in het jaar, in het donker gereden. Dit traject kent ongeveer de zelfde opzet als het dagtraject, maar is alleen korter en er wordt rekening gehouden met de nachtelijke omstandigheden. De eerste deelnemer wordt om ongeveer 22.00 uur terug verwacht in het wedstrijdcentrum. Ook hier wordt weer gewerkt met één TC UIT en één TC IN. Het avond traject bestaat uit 2 gedeelten.

 De gehele STAR Rally duurt 13 uur, met een effectieve rijtijd van 12 uur, waarvan 5 uur in het donker wordt gereden. De totale lengte van de rally is ongeveer 450 km.

Zoals men gewend is van A-vents zal gedurende de STAR Rally goed voor de inwendige mens worden gezorgd.

Het inschrijfgeld bedraagt € 245,00 per equipe. Ingeschreven kan worden in de sportklasse en de toerklasse. Inschrijven voor de STAR Rally 2011 kan via de website http://www.starrally.com/inschrijven.htm.

Stichting A-vents, Het Gilde 16, 6932 GH Westervoort