De Coppa en het beroep | DHRC

> Mijn DHRC

Dutch Historic Rally Club

De Coppa en het beroep

📁 DHRC 🕔29.juni 2013
De Coppa en het beroep

Er is veel rumoer geweest over de Coppa en daarbij kwam ook nog een bestuurscrisis. Op 10 juni is een nieuw bestuur aangetreden en is aan het werk om alle zaken te behandelen. Een ervan is het beroep tegen de uitspraak van de KNAF. Dit betrof de tuchtzaak, die bij de KNAF was aangespannen, tegen de organisatie van de Coppa d’Europa. Daar heeft op 15 mei 2013 het federatiebestuur van de KNAF een uitspraak over gedaan. De brief was gericht aan Jan van Doorn, voorzitter van de DHRC:

Geachte heer van Doorn,

Naar aanleiding van uw brief d.d 5 april waarin u het KNAF bestuur verzoekt om een tuchtzaak aanhangig te maken tegen de organisatie van de Coppa d’Europa, treft u onderstaand onze bevindingen aan.

Teneinde te beoordelen of uw verzoek het aanspannen van een Tuchtzaak rechtvaardigt, heeft een afvaardiging van het KNAF bestuur, bestaande uit de heren Eric Noort,  vicevoorzitter en André Slotboom, secretaris van het KNAF bestuur, die door u aangehaalde kwestie voorgelegd aan de heer Smeets als vertegenwoordiger van de Coppa d’Europa.

Op dezelfde dag, 15 april 2013, hebben wij ook u in de gelegenheid gesteld uw verzoek indien gewenst, nader te motiveren. Daarnaast heeft de heer Noort nog wat “veldwerk” verricht om zich een breder beeld van het evenement en dan met name, het verloop ervan in zijn algemeenheid te kunnen vormen.

Conclusie van bovenstaande voor het KNAF bestuur is dat het hier om voor de tijd van het jaar buitengewoon zware en feitelijk niet te voorziene weersomstandigheden handelde. Tegelijkertijd overigens, zijn wij van mening dat dit kenmerkend is voor de (historische) Rallysport.

Ook voor de door u genoemde, in de route opgenomen wegen, had de organisatie de van overheidswege vereiste vergunningen aangevraagd en verkregen.

De organisatie heeft ons gewezen op art. 8.5.1. van het Bijzonder Reglement van onderhavig evenement dat luidt: “During the event the crew need to follow strictly all trafic laws”. indien u van mening bent dat door bijzondere omstandigheden dit voor u niet mogelijk was dan luidt art. 8.5.5. “In case of a serious incident (e.g. accident, police, inhabitants, etc) please call immediately the Rally Office” en verder meldt het volgende artikel dat “Any crew unable to complete the event, is requested to inform the organizers as soon as possible”. In art. 9.8. is onder andere opgenomen: “In certain circumstances, the double arrows may also indicate the start of a second detour at the same time as the finish of the first”.

Hoewel u niet exact aangeeft welke wegsituatie de door u gewraakte passages bevatten, is ons door de organisatie gemeld dat genoemde (dubbele) pijlen zowel het begin als het einde van de situatie aangaven zodat deelnemers niet gedwongen werden tot verrichtingen die de autosport in de zin zoals bedoeld in de grondslagen voor een tuchtzaak, hebben geschaad. De organisatie vindt achteraf dat het gestelde in artikel 9.8. verbetering behoeft.

Ons is niet gebleken dat de organisator en/of wedstrijdleider  het gestelde in de betreffende reglementen niet hebben toegepast. Hierbij dient nog aangetekend te worden dat geen enkele deelnemer de wedstrijdleider of organisator benaderd heeft en gebruik gemaakt heeft van de protest procedure zoals opgenomen in art. 11.4 van het Bijzonder Reglement.

Ook het feit dat er bij dit evenement geen observer of sportcommissaris aanwezig was, is voor het KNAF bestuur onvoldoende aanleiding om een Tuchtzaak tegen deze organisator aanhangig te maken.

Conform art. 17 van het reglement Autosport Rechtspraak wordt u erop gewezen dat u de gelegenheid bent om binnen 7 dagen bij gemotiveerd geschrift bij het College van Beroep, in beroep te komen.

Met vriendelijke groet

Namens het Federatiebureau van de KNAF

 

André Slotboom
General manager


Jan van Doorn, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de DHRC, heeft beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Dat beroep komt voor het College van Beroep voor de Autosport Rechtspraak (CAR) op maandag 8 juli 2013.

De uitspraak zegt in feite dat niemand door dat verbodsbord “en cas de neige et verglas frequent” had mogen rijden. De dubbele dwangpijl zet u weer op de route of op een kaartweg. En aansluitend kan een nieuwe omrijroute beginnen. U moet de dubbele dwangpijl dus niet volgen, dat voelt vreemd aan want dat zijn we wel zo gewend. Maar Koen Bender heeft nog meer pijlen op zijn boog, die bewaart hij nog even voor zijn betoog.

Als we de uitslag bekijken dan komen nog wat opvallende zaken naar boven:
er reden 69 equipes mee, daarvan zijn 41 equipes (bijna 60% ) niet gefinisht! Dit laatste stuk was niet een neutrale route naar de finishplaats. Want een seconde te laat dan werden de equipes voor de hele rit gediskwalificeerd, daarbij was het een vaste eindtijd. De eerste starters hadden hier een voordeel. Vreemd dat de BSHR commissie dat goedgekeurd heeft?

Op deze laatste dag moesten ze na de start 6 TC’s aan doen: TC36-TC41
Van de coppasuper waren er 12 op tijd bij de finish en hadden gemiddeld 53% van de TC’s gemist
Van de coppasport waren er 6 op tijd bij de finish en hadden gemiddeld 47% van de TC’s gemist
Van de coppatouring waren 10 op tijd bij de finish en hadden gemiddeld 53% van de TC’s gemist

Van de 28 gefinishte equipes had meer dan de helft van de TC’s gemist of overgeslagen om op tijd te zijn. U mag zelf oordelen of de wedstrijdleiding juist gehandeld heeft. We houden u op de hoogte van het vervolg.

 Aad Lourens ,voorzitter DHRC