KLIP IV DHRC 2019

Uitzetter: Nico Slappendel. De gebruikte kaartleessystemen zijn ingetekende lijn, blinde lijn en pijlen kortste route. Daarnaast kent KLIP IV ook een regelmatigheidsproef.

Vanuit Tiel gaan we het Amsterdam-Rijnkanaal over en rijden in westelijke richting door de Betuwe tot bijna bij Gorinchem. Daarna gaat het weer in oostelijke richting, tot bij Waardenburg. Daar is de finish van het wedstrijdgedeelte. Het laatste stuk rijdt u over de A2 en A15 terug naar Hotel Van der Valk in Tiel.

Wij zijn de Dutch Historic Rally Club. Dat houdt in dat we met historische auto’s rijden. Conform het standaard reglement van de NHRF worden alleen equipes met auto’s die gebouwd zijn vóór 1 januari 1989 toegelaten.

Maar om kennis te maken met deze leuke sport is het mogelijk om maximaal vier keer deel te nemen aan de KLIP’s met een moderne auto. Leuk om te ervaren hoe u het vindt – en u rijdt in de “Moderne Clubklasse” met een eigen klassement.

De KLIP’s van de DHRC worden verreden onder auspiciën van de NHRF en derhalve is het “Standaard Reglement Regelmatigheidsrally’s” van de NHRF op deze evenementen van toepassing. Dit reglement is primair bedoeld voor organisatoren; we willen u hier niet mee vermoeien. Geïnteresseerden kunnen het downloaden van de NHRF-website. Alle voor u relevante artikelen staan in het reglement van KLIP IV. Dit zal ongeveer een maand voor de rally worden gepubliceerd en is dan in de kolom hiernaast te downloaden. Omdat dit een erg uitgebreid reglement is en niet iedereen in alle artikelen geïnteresseerd is maken we ook een verkort reglement met daarin de voornaamste artikelen. Alle deelnemers krijgen het reglement en de verkorte versie via e-mail ongeveer een week voor de rally toegestuurd, samen met een acceptatiebericht.

Er kan deel worden genomen in vier klassen:

  • De Expertklasse is bedoeld voor zeer ervaren equipes, degenen die zich rekenen tot de (sub)top van Nederland;
  • De Sportklasse is bedoeld voor ervaren equipes;
  • De Clubklasse is bedoeld voor equipes die nog weinig of geen ervaring hebben;
  • De Moderne Clubklasse is qua routeopdracht en tijdschema exact hetzelfde als dat van de Clubklasse, maar is speciaal bedoeld voor deelnemers die (nog) geen klassieke auto van vóór 1 januari 1987 hebben, of wiens klassieke auto in reparatie is.

Deelname met een moderne auto (bouwjaar 1989 of later) in de Expertklasse of Sportklasse is alleen buiten mededinging mogelijk. Uw controlekaart wordt wel uitgerekend, maar u wordt niet opgenomen in het klassement.

De KLIP’s tellen samen met de Rallyhappening mee voor het DHRC-clubkampioenschap.

De inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigd bedrag en moet uiterlijk 14 dagen  voor het evenement betaald zijn. 


Programma:

Tijden onder voorbehoud  
10:30 – 12:00 uur: Ontvangst en documentencontrole;
11:00 – 12:15 uur: Facultatieve minikaartleescursus door Maarten Peters voor de absolute beginners;
12:15 – 12:30 uur: Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzetter Nico Slappendel;
12:31 uur: Start van de Expertklasse en aansluitend van de Sportklasse;
12:31 uur: Start van de Clubklasse en aansluitend van de Moderne Clubklasse;
15:15 – 16:00 uur: Geplande finish van alle deelnemers;
16:00 – 16:30 uur: Mondelinge uitleg met lichtbeelden door de uitzetter;
16:30 – 17:00 uur: Prijsuitreiking en afsluiting.