Onderwerp: Uitnodiging algemene ledenvergadering 14 januari 2019
Van: =?utf-8?Q?Dutch=20Historic=20Rally=20Club?= <contact@dhrc.nl>
Datum: 17-12-18 17:01
Aan: <j.j.limpens@gmail.com>

Uitnodiging algemene ledenvergadering 14 januari 2019
View this email in your browser

Uitnodiging algemene ledenvergadering 14 januari 2019

Geacht DHRC-lid,
 
Het bestuur van de DHRC nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 14 januari 2018 te Utrecht in het Van der Valk hotel, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht.
 
Ontvangst: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur
 
Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV van 20 november 2017*
 5. Verslagjaar 2018
 6. DHRC-evenementen:
 • Ledenverloop
 • Financiële verantwoording boekjaar 2017/2018
 • Verslag kascommissie en decharge bestuur
 1. Benoeming kascommissie
 2. Bestuursverkiezing**
 3. Goedkeuring huishoudelijk reglement
 4. Planning evenementen 2019
 5. DHRC-Plannen 2019
 6. Begroting boekjaar 2018/2019
 7. Reglementen NK en Clubkampioenschap
 8. NK 2019
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 *De notulen van de ALV van 20 november 2017, de financiële documenten van het afgelopen boekjaar en de begroting van 2018 vindt u in het ledengedeelte van de DHRC website onder ‘Mijn DHRC’.

** Aftredende bestuursleden zijn Jacques Limpens en Ronald Jans. Jacques Limpens stelt zich herkiesbaar. Het bestuur draagt Jürgen Donders voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris, Jan Legerstee, penningmeester@dhrc.nl.
 
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje en een hapje.
 
Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Wilt u, als u komt, dit doorgeven aan onze contactpersoon leden, Nico Slappendel: contact@dhrc.nl?
 
Met vriendelijke groet,
Ronald Melieste
Voorzitter DHRC
.

Copyright © 2018 DHRC, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de DHRC

Our mailing address is:
DHRC
Bladgroen 64, Zoetermeer, Nederland
Zoetermeer, ZH 2718 EG
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp