Inschrijven voor Kaartleescursus voor beginners i.s.m. de KNAC augustus 2021

Inschrijfgegevens   Overige personen (optioneel)
E-mailadres*   U kunt tot drie andere personen meenemen naar het evenement. Geef hieronder de namen en e-mailadressen op.
(vul niets in als u niemand extra meeneemt!)
DHRC lid ja nee    
  de heer mevrouw  
Achternaam*   Naam
Voorletters   E-mail
Roepnaam   DHRC lid ja nee
Adres   Naam
Postcode   E-mail
Woonplaats   DHRC lid ja nee
Telefoon   Naam
Mobiel   E-mail
      DHRC lid ja nee
Opmerking
Korting
Voor dit evenement kan een kortings-code worden gebruikt. Vul hieronder de door u ontvangen code in voor een korting in het inschrijfgeld. Indien een juiste code is ingevuld wordt de inschrijfprijs in het volgende scherm direct aangepast.

Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De persoonsgegevens van de inschrijver worden door de DHRC steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen en beheerd. De DHRC zal de persoonsgegevens van inschrijver alleen gebruiken ten behoeve van haar eigen dienstverlening, alsmede informatievoorziening gerelateerd aan het evenement. Door in te schrijven doet de inschrijver afstand van zijn portretrecht en geeft de organisatie het recht om de tijdens het evenement gemaakte foto's en videos te publiceren. De inschrijver kan altijd verzoeken emailadressen e.d. van mailingljsten te verwijderen, door een e-mail te sturen naar: info@dhrc.nl.

Ik begrijp bovenstaande voorwaarden en wil mij inschrijven voor dit evenement.